Våre tjenester


Vaktmestertjenester:


Avfallshåndtering, vedlikeholdsarbeid som f.eks klipping av hekk og mindre male og snekkeroppdrag.

Steinarbeid:


Belegningsstein,

betongheller, 

kantstein, skifer og

støttemur

Dødsbo:


Tømming/rydding av

hus, kjeller og garasje, 

og kjøring av søppel.

Tidligere

prosjekter: